پروژه دانشجویی سیستم مدیریت قایقرانی و قایق | نوع پروژه : دسکتاپ

سیستم قایقرانی یک نرم افزار برای مدیریت قایق و قایقران ها و همچنین سفارش قایق می باشد. این پروژه دانشجویی مربوط به یکی از دانشجویان گرامی رشته کامپوتر و درس پایگاه داده می باشد.